Тест3Велике місце у творчості Івана Франка займають проблеми нації, українського націотворення, українська національна ідея. Особливістю існування людини, її суспільно-історичною потребою є життя в певній спільноті (рід, плем’я, етнос, народність, народ, нація). Така природна інтеграція людей на певному історичному етапі свого розвитку утверджується як нація, що є вищим і найвиразнішим духовно-культурним, територіальним, економічним об’єднанням. Нація – антропологічний феномен і згодом став політичним. Дослідження українських національних проблем було для Франка продовженням і розвитком його антропоцентризму.
В боротьбі за своє фізичне і духовне існування український народ зберіг себе як етнос спільністю господарсько-економічного життя, території, мови, традицій, культури, ментальності. Спільна родова основа, спільний менталітет генетично передавався від покоління до покоління, від епохи до епохи. Перед Україною в ХІХ ст. постала проблема з українського етносу витворити українську націю. Проблема полягала в тому, що український етнос пережив страшні лихоліття, руїни, етноцид і мовоцид, нищення історичної пам'яті і культури.

1
2
3

Немає коментарів:

Дописати коментар